Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Čo je Skenar?

Úvod ÚvodČo je Skenar?

ČO JE SKENAR TERAPIA?

Podľa materiálov časopisu „Medicína pre profesionálov“ apríl 2004. Čo je SKENAR terapia? SKENAR terapia nie je univerzálny prostriedok na liečbu všetkých chorôb ale jej výsledky sú presvedčivé a nepopierateľne. Pôsobenie prístroja SKENAR je predovšetkým zamerané na normalizáciu narušených funkcií organizmu, jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť harmóniu v organizme a stimulovať jeho obranné schopnosti, skryté a nevyužite rezervy.

 

Pôsobenie prístrojom sa vykonáva krátkodobými nízkofrekvenčnými signálmi kedy nastá- va kontakt elektródy s pokožkou. Hodnoty pôsobiaceho signálu sa stanovujú automaticky, na základe pôsobenia biologicky reverzného spojenia s organizmom.

Pre živý organizmus je pokožka informačným poľom, kam sa prenášajú údaje o stave orgánov a tkanív. Na pokožke je hlavným periférnym informačným elementom biologicky aktívny bod (BAD – biologický aktívny bod), ktorý je citlivejší na akýkoľvek vonkajší podnet. Pretože medzi pokožkou, orgánmi a sústavami jestvuje vzájomné prepojenie, narušenie ich funkcií a stavu sa bezpodmienečne, zodpovedajúcim spôsobom, odráža na pokožke. V dôsledku toho sa pokožka stáva informačným poľom, ktoré prenáša údaje o stave chorého orgánu.

 

Ovplyvňujúc pokožku, dostávame možnosť vplývať na vnútorné choré orgány a funkčné sústavy. Súčasné klinické výskumy potvrdzujú, že porušenie funkcie nejakého orgánu sa môže normalizovať zodpovedajúcim pôsobením na určité oblasti povrchu ľudského tela.

Ľudský mozog riadi tkanivá a orgány prostredníctvom elektrických impulzov a vieme, že vplývať na organizmus, vnútorné orgány a nervovú sústavu je možné prostredníctvom pokožky, a to pomocou elektrických impulzov, ktoré sú organizmu príbuzné. Práve SKENAR má schopnosť generovať takéto elektrické impulzy, ktoré sú fyziologický podložené a blízke impulzom, putujúcim do mozgu. Počas SKENAR terapie na pokožku pôsobia osobitné elektrické impulzy, ktoré sa menia v prípade zmeny stavu pokožky a v organizme vyvolávajú reakcie zamerané na regeneráciu stratených funkcií. Regulujúc rozladenú sústavu organizmu, SKENAR dostáva do stavu normálu všetko, čo je schopné sa regenerovať. Uzdravenie sa realizuje prostredníctvom regenerácie a harmonizácie vlastných rezerv organizmu a nie na úkor potlačenia ochranno-prispôsobivých mechanizmov (dôsledkom čoho bývajú ešte ťažšie ochorenia alebo dlhodobé liečenie hlavného ochorenia). Princíp pôsobenia prístroja je založený na tvorbe neuropodobného impulzu, forma ktorého sa druhovo mení vplyvom reakcie organizmu. Tieto zmeny druhov kopírujú činnosť mozgu v patologickej zóne. Impulzy sformované takýmto spôsobom tisíc násobne zväčšujú výrobu vodných ekvivalentov nukleínových kyselín, DNK, RNK, bielkov, lipidov. Tieto ekvivalenty imitujú biologicky aktívne látky a takmer okamžite sa distribuujú prostredníctvom krvi do celého organizmu. V konečnom dôsledku nastáva rovnako rýchla regenerácia stratených funkcií. V živom organizme sa informácia o štruktúre aktívnych látok nachádza iba v DNK, tzn. sú to východiskové kódy pred ochorením. Výsledky výskumov dokázali, že v určitých podmienkach DNK je svojrázna anténa, ktorá prijíma signály z vonkajšieho prostredia. Zvyčajné chaotické výkyvy DNK, ktoré sa dajú zaregistrovať metódou laserovej korelačnej spektroskopie, majú na grafe podobu zložitej sínusoidy. Avšak keď vzniká sústava umelých príkazov, DNK sa stáva rozumnou: na grafe vidíme umelú trapézoidnú funkciu. Ľudský organizmus môžeme skúmať ako sústavu s množstvom navzájom podriadených určitých hierarchických vertikál, spojení. Táto sústava s množstvom reverzných spojení je napoly otvorená do vonkajšieho prostredia. Medzi biologickou sústavou a okolitým prostredím existuje nestála výmena hmoty, energie a informácie. Podmienky vonkajšieho prostredia sa menia mnohými spôsobmi a najmä stále. Niekedy tieto podmienky vyžadujú hraničné napätie adaptačných schopností človeka. Súčasne je však ľudský organizmus najbohatšou informačnou sústavou. Okrem toho, každá funkčná sústava živého organizmu – od centrálnej nervovej sústavy až po bunky a časti buniek – zahŕňa riadiace, vykonávacie a kontrolné elementy so sústavou reverzného spojenia. Riadenie akejkoľvek sústavy sa môže realizovať formou zmeny jej štruktúry alebo podmienok fungovania. Prvý spôsob je veľmi zložitý. Použitie prístroja SKENAR – to je druhá cesta, cesta riadenia sústav. Je zameraná na regeneráciu optimálnej činnosti buniek, tkanív, orgánov a sústavy celého organizmu. Často prekvapuje predstava, ako živý organizmu dosahuje nečakané vý- sledky v zložitých regulačných procesoch. Dôležitú úlohu v tom hrá pokožka. A predovšetkým zóny pokožky so zvýšenou fyziologickou aktivitou sa využívajú na liečenie rôznych ochorení pomocou metódy SKENAR terapie.

Zmeny v organizme sú možné na energetickej a informačnej úrovni. Objekt vplyvu v tomto prípade môže byť sústava a tiež spojenia sústav. Informačný spôsob vplyvu je najpresnejší a univerzálny, pretože v určitom rámci umožňuje riadiť energetické, humorálne a iné procesy. Pokožka má výnimočnú vlastnosť súčasne spájať funkciu mnohonásobného informačné- ho čidla a aj prijímača rôznorodých fyzických signálov. Napríklad, pokožka prijíma signály ako je mechanické dráždenie (ihla a masáž) alebo tepelné pôsobenie, elektrické prúdenie, magnetické pole, biopole, laserový lúč alebo ultrazvuk. Ako príjemca vonkajšej informácie je pokožka schopná prijať takúto informáciu v podobe elektrických, optických, tepelných, chemických, magnetických, mechanických a iných signálov, prvotne ju spracovať, sformovať príslušné signály v zakódovanej podobe a odoslať ju do sústavy, ktorá riadi ľudský organizmus. Z hľadiska SKENAR terapie je najvýznamnejší prenos informácie v podobe elektrických signálov a prenos prostredníctvom medzibunkových štrbinových kontaktov. Iritátor je veľmi malý. Jeho energia nie je rovnocenná čo do veľkosti rozsahu reakcie organizmu – celkovej reakcie organizmu. Vysvetľuje sa to tým, že pokožka počas prijímania informácie je akoby vstupným reťazcom vysoko citlivého zosilňovača sily, akým je živý organizmus. Ako dokázali fyziológovia, retikulárna formácia, ktorá sa nachádza v centre mozgu – našom energetickom centre, zosilňuje signály, ktoré prichádzajú do organizmu a majú ľubovoľný pôvod. Hladina vstupného signálu je zanedbateľná, ale pretože je to riadiaci signál, vyvoláva značné energetické zmeny v ľudskom organizme, v ekvivalentnej schéme kde sa nachádzajú vlastné silné zdroje energie (už spomínaná retikulárna formácia). Je známe, že v prípade narušenia činnosti akéhokoľvek orgánu, pokožka v danej časti mení svoju elektrovodivosť, objem, teplotu. Zvyšuje sa citlivosť pokožky – pri dotyku je bolestivá. Táto variabilita signálov pri vstupe a výstupe pokožky hovorí o dokonalosti vytvorených prírodných ústrojenstiev. Ľudstvo, po tom, ako získalo neuveriteľné možnosti spojené s automatizáciou procesov spracovania informácií pomocou súčasných počítačov, je bezpochyby schopné hlboko skúmať informáciou, ktorú vyšle ľudský organizmus a vypracovať efektívne nemedikamentózne spôsoby liečby. Spravidla biologické javy sú sprevádzané elektrickými bodmi s veľmi malým napätím. S cieľom vplývať na biologické procesy v organizme, je logické používať elektrické signály v podobe mikro napätia, ktoré sa svojimi parametrami blíži k napätiu sprevádzajúcemu biologické procesy.

Elektrický mikro ampérový prúd, refl exne vplývajú- ci na centrálnu nervovú sústavu poskytuje možnosť zasiahnuť do životných procesov na úrovni buniek pomocou stimulácie a spomalenia, prenosom nábojov alebo iónov a niekedy formou likvidácie alebo vytvorenia jednotlivých bunkových formácií. Na takéto pôsobenie sa používajú rôzne prístroje, ktoré umožňujú získavať stále nízko mikro ampérové napätie a striedavý prúd s určitou frekvenciou a intenzitou. Na rozdiel od tohto, SKENAR terapia pôsobí na ľudský organizmus impulzným napätím, ktoré je blízke biologickým impulzom. Pritom je najdôležitejšie zabezpečenie harmónie životných funkcií organizmu a stimulá- cia jeho obranných síl so zapojením ešte zatiaľ neaktivovaných rezerv človeka. Treba mať na pamäti, že náš organizmus je naprogramovaný tak, aby bola zachovaná jednota pri zachovaní homeostázy, t.j. harmonického zabezpečenia činnosti orgánov a sústav. Metóda je efektívna predovšetkým pri liečbe funkčných ochorení.

Neočakávané úspechy SKENAR terapie pri liečba najrôznejších akútnych a chronických ochorení sa z vedeckého hľadiska ťažko vysvetľuje. Avšak fakty svedčiace o uzdravení sú nespochybniteľné. Je možné, že tomu napomáha nasledovné: 1. V ľudskom organizme sa informácia cez nervovú sústavu odovzdáva v podobe bipolárnych krátkych impulzov elektrického prúdu bez konštantnej trvalej. 2. Pokožka a ľudské zmyslové orgány sú informačným poľom, ktoré spája vonkajšie prostredie a najzložitejšie procesy, prebiehajúce v útrobách ľudského organizmu. 3. Na ľudský organizmus môžeme pozerať ako na hierarchickú sústavu s množstvom reverzných spojení, jestvujúcich na všetkých úrovniach a vo vzťahu podriadenosti vertikálnym aj horizontálnym smerom. To zabezpečuje organizmu procesy samoregulácie, spojenie s vonkajším prostredím a schopnosť reagovať naň. 4. Hlavným cieľom vnútorného prostredia organizmu – je zachovanie svojej stálosti (homeostázy). 5. Z toho logicky vyplýva, že na pohyblivú sústavu ľudského organizmu (keď je potrebné jej pomôcť) treba pôsobiť rovnakou samoregulačnou pohyblivou sústavou, akou pre organizmus možno je prístroj SKENAR. Efektivita mono SKENAR terapie je 95 % (pričom v 65 % prípadoch sa darí dosiahnuť úplné klinické uzdravenie a v 30 % - sa prejavuje kladná dynamika). V priemere sa dosahuje trojnásobné zrýchlenie uzdravenia pri všetkých druhoch ochorenia. Napríklad, ak je liečba vredového ochorenia liekmi 3 týždne, SKENAR odstraňuje žalúdočné vredy alebo vredy na dvanástniku bez použitia liekov v dobe od 5 do 7 dní.

Účinky SKENAR terapie: normalizácia narušených funkcií, zrýchlenie priebehu a zní- ženie prejavu palotogických procesov, podstatné zlepšenie celkového stavu vrátane subjektívneho, pôsobenie proti bolesti, imunostimulácia, protizápalové pôsobenie, zníženie horúčky, zmenšenie opuchov, antiparazitárne účinky, proti alergické, kladné výsledky pri cievnych ochoreniach (zlepšenie krvného obehu), normalizácia látkovej premeny, zlepšenie lymfodrenáže, omladzovanie vonkajšie a vnútorné, zlepšenie spánku a emočných prejavov a mnohé iné. Je možné, že prístroj SKENAR predstavuje praktické pretavenie názorov, ideí a hypotéz týkajúcich sa ľudského organizmu, ktoré obhajujú spoločnú teóriu vzniku ochorení. Dve analogické sústavy – ľudský organizmu a prístroj SKENAR – harmonicky spolupô- sobia. Hlavnou zložkou je, samozrejme, ľudský organizmus, ktorý diktuje a prístroj SKENAR plní jeho príkazy a pomáha organizmu. Našli vzájomné porozumenie a je možné, že práve v tomto spočíva príčina úspechu liečby mnohých ochorení a patologických stavov pomocou prístroja SKENAR. Všetky práva vyhradené, pri použití je nevyhnutné uvádzať zdroj. ČASOPIS ZDRAVIE Petra JEDLIČKOVÁ www.casopiszdravie.sk Počuli ste už o Skenar terapii? Zdá sa, že pomôže aj ľuďom, ktorí už stratili nádej na uzdravenie. Podmienkou je uveriť liečbe elektroimpulzami a pripraviť si značnú sumu peňazí. Pani Zuzana Kyjacová prišla do centra po prvýkrát pred dvoma rokmi. „Od pätnástich som trpela migrénami, niekedy aj päťkrát do mesiaca.

Vyskúšala som rôzne lieky, klasickú i alternatívnu medicínu, bylinkárov, ale nič nepomohlo.“ Nakoniec sa rozhodla vyskúšať počítačovú diagnostiku a terapiu pomocou Skenaru, ktorý vyvinuli v Rusku na účely kozmonautiky pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Je to prístroj veľký ako televízny ovládač a má zabudovaný minipočítač, ktorý pri dotyku s povrchom tela vysiela elektrický signál k bunkám. „Myslela som si, že okrem migrény som zdravá a fi t, no diagnostika ukázala, že mám problémy aj s inými orgánmi, najmä tráviacou sústavou. Pomocou Skenaru a počítačového programu Imago mi vyliečili chronický zápal močového mechúra, problémy so žlčníkom, žalúdkom, s pankreasom i pečeňou a vďaka tomu mi výrazne ustúpila aj migréna. Dnes mi prepukne len počas menštruácie, no nikdy inokedy, ani pri veľmi nepriaznivom počasí. Päť rokov som mávala bolesti medzi lopatkami, no úľavu som cítila už po prvej aplikácii Skenarom,“ hovorí nadšene. „Terapia mi veľmi pomohla a Skenar mám aj doma.“ Menší prístroj, ktorý si môžete zaobstarať aj domov, má menej funkcií ako profesionálny, ale vraj úplne stačí. „Nie každý tomu verí, ale naozaj musím potvrdiť, že sa dnes celkovo cítim veľmi dobre. Terapia bola pre mňa aj podnetom na zmenu stravovania, začala som piť bylinkové čaje. Skenar používam pravidelne, len čo sa objaví náznak ťažkostí, siahnem po ňom.“

KEĎ NEPOMÁHA KLASIKA Inžinierka Milena Lipková, riaditeľka slovenského Skenar centra tvrdí, že už pomohli v mnohých prípadoch, kde klasická medicína zlyhala. Ako je to možné? „Kúra sa začína počítačovou diagnostikou, ktorá nájde pravú príčinu ťažkostí. Tak môžeme určiť podstatu problému a nie len potláčať jeho prejavy.“ Pani Kyjacová dodáva: „V minulosti som musela užívať minimálne šesť špeciálnych tabletiek na migrénu mesačne, dnes beriem jednu, maximálne dve. Keď som dostala zápal okostice, lekár mi naň predpísal antibiotiká, už prvú dávku som však vyvrátila. Tak mi ich vysadil a na boľavé miesto som si prikladala Skenar. Po troch dňoch som bola zdravá.“ Podľa riaditeľky centra však nie je jednoduché presadiť novú metódu, lekári ju často nechcú akceptovať. Ale dodáva, že viditeľné a vyšetreniami potvrdené výsledky ťažko poprieť.

NIE JE TO LIEK Skenar vysiela k bunkám elektrické signály, ktoré vyvolajú proces samoliečenia. Inžinierka Milena Lipková, ktorá Skenar priniesla na Slovensko, sa ním sama liečila: „Po havárii som mala veľké problémy s chrbticou. Poškodený stavec mi spôsoboval obrovské bolesti pri kaž- dom pohybe. Vďaka Skenaru som sa postavila na nohy a problémy zakrátko zmizli. Nemohla som tomu uveriť. Znamenalo to pre mňa zásadný obrat v živote.“ Skenar nie je liek, v USA, Európskej únii, Rusku i Japonsku má licenciu ako zdravotnícka pomôcka na odstránenie bolesti a regeneráciu bunky. Dokáže výrazne ovplyvniť priebeh mnohých ochorení. Dĺžka terapie a jej úspešnosť závisia od toho, nakoľko je problém zložitý.

Bojíte sa elektrických impulzov? Nemáte dôvod. „Skenar pôsobí na organizmus napätím, ktoré je blízke biologickým impulzom a je absolútne neškodný,“ ubezpečuje Milena Lipková. Nemôžu ho však využívať ľudia s kardiostimulátorom, akútnym infekčným ochorením a s ťažko poškodenou psychikou spojenou s poruchou osobnosti. Úspechy terapie Skenarom sa z vedeckého hľadiska ťažko vysvetľujú. No okrem ľudí, ktorých stav sa objektívne zlepšil, svedčí o jeho úspešnosti a obľúbenosti aj množstvo internetových stránok s touto tematikou. Otvorte si napríklad www.skenar.sk. Stimulácia a regenerácia organizmu prebieha na viackrát, závisí to od druhu problému a veku klienta. Väčšina tých, ktorí túto zvláštnu terapiu vyskúšali, tvrdí, že sa ich stav zlepšil už po prvej aplikácii. Jedna procedúra trvá tridsať až deväťdesiat minút. Pri terapii vám nepredpisujú medikamentóznu liečbu, ale len prírodné produkty čínskej medicíny a živé ekologické bioprodukty zelenej výživy. Súčasťou je aj regenerácia v takzvanej magnetickej deke, ktorá sa vraj vyrovná až štyrom hodinám spánku. Inžinierka Lipková dodáva: „Významnú úlohu hrá homeopatický prípravok, ktorý upravíme na konkrétnu baktériu a orgán. Jedna z našich klientok mala rok trvajúcu ťažkú dermatitídu. Po mesačnom užívaní prípravku sa stav pokožky zlepšil o deväťdesiat percent! Niekedy stačí aj týždeň a problém sa vyrieši.“ PRE ZDRAVIE I KRÁSU Milena Lipková tvrdí, že sama je chodiaca reklama na vyhladenie vrások stimuláciou buniek elektrickými impulzmi. „Facelifting a chudnutie je špecifi cké uplatnenie tejto metódy, ktoré som navrhla a ako prvá uskutočnila v našom centre. Teraz sa už používa vo všetkých Skenar centrách na svete,“ tvrdí. „Pri chudnutí využívame nami vypracovaný špeciálny program na detoxikáciu organizmu. Jeho vedľajším účinkom je úbytok váhy u mužov osem až desať kilogramov, u žien päť až osem. Funguje to spoľahlivo,“ dodáva.

 

DOKTOR IMAGO Možno ste už počuli o počítačovej diagnostike. Vo svete je veľmi rozšírená a uznávaná. Podľa štatistík sa diagnózy, ktoré určí počítač, v deväťdesiatich ôsmich percentách stotožňujú s výsledkami klasických, oveľa zdĺhavejších vyšetrení, ako sonografi a, röntgen, CT, endoskopia či laboratórne testy. Navyše určí aj príčinu zdravotného problému a prognózu na jeden až päť rokov.

Inžinierka Milena Lipková v centre používa počítačový program Imago, ktorý virtuálne prekontroluje celý organizmus. „V databáze programu sú uložené frekvencie zdravých a chorých orgánov i všetkých baktérií. Pri kontakte s človekom frekvencie porovnáva a výsledok zobrazí na obrazovke. Na ich základe stanoví lekárka nášho centra liečebnú stimuláciu. Prístroj spätne pôsobí na mozgové centrá jednotlivých orgánov a tým ich regeneruje,“ vysvetľuje.

Človeka s počítačom spájajú špeciálne upravené slúchadlá. Počas skenovania v nich počujete jemné zvuky. Vyšetrenie trvá asi pol hodiny a vôbec nebolí. Nehovoriac o tom, že nahrádza gastroskopiu, vyšetrenie prostaty či iné nepríjemné diagnostické metódy. Počítačová diagnostika má však podľa riaditeľky centra aj ďalšie výhody: „Jednotlivé orgány dokážeme virtuálne ‚rozrezať‘ a pozrieť sa detailne do ich vnútra, dokonca až dovnútra samotnej bunky.

Testujeme a vyhodnocujeme aj účinnosť už užívaných alebo navrhovaných liekov, v krátkom čase určíme alergén, otestujeme vhodnosť potravín alebo kozmetických prípravkov.“ Presadiť počítačovú diagnostiku medzi bežné vyšetrenia nie je jednoduché, keďže ľudia nové často odsudzujú a nedôverujú tomu. Ing. Lipková však pripomína, že s odmietaním sa spočiatku stretávali aj dnes už celkom bežné metódy, ako napríklad röntgen. Ak si dáte počítačom vyšetriť kompletne celé telo a výsledok prekonzultujete s lekárom, zaplatíte takmer päť a pol tisíca. Pokiaľ vás trápi len jeden systém, napríklad dýchací či tráviaci, bude vás to stáť tritisíc sedemsto korún. Na viac ako dve tisícky vás vyjde hodinová stimulácia prístrojom Skenar, polhodinový facelifting stojí tisíc sedemsto korún.

 

ZÁZRAKY NA POČKANIE?

Rovnako ako pri iných metódach, aj tu sa človek musí do liečenia organizmu zapojiť svojou snahou a vierou v uzdravenie. „S hypochondrami sa veľmi ťažko pracuje, ale nakoniec aj tak zmenia svoj názor, pretože kúra začne spôsobovať príjemné zmeny v organizme,“ hovorí pani Lipková. Keď je to taký zázrak, prečo nie sme všetci zdraví a pekní? Riaditeľka centra tvrdí, že kto metódu vyskúšal, ten môže jej účinky potvrdiť. Napriek tomu už mala zopár nespokojných klientov. „Dôvody boli najmä osobné, boli to ľudia, ktorým chronický stav vyhovoval alebo svoje zdravie príliš zanedbali. Poslednú kategóriu nespokojných predstavovali ľudia, ktorí od nás chceli zázraky na počkanie, no aj so Skenarom si ozdravenie organizmu vyžaduje určitý čas. Je len na nás, aké stanovisko k tejto unikátnej metóde zaujmeme a či sa odhodláme vyskúšať ju.“