Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Čo je Imago?

Úvod ÚvodČo je Imago?

 HLAVNÁ FUNKCIA POČÍTAČOVEJ DIAGNOSTIKY IMAGO SENSITIV 

 

Hlavná funkcia programu je expresná diagnostika funkčného stavu všetkých fyziologických systémov ľudského organizmu – srdcovo-cievneho, dýchacieho, zažívacieho, reprodukčného, kostno-svalového, endokrinného...

Proces expres diagnostiky zahŕňa tri, za sebou nasledujúce etapy. Snímanie prvotnej informácie a jej analýzu s cieľom stanoviť diagnózu a individuálny výber prípravkov (liekov), ktoré sú potrebné pre likvidáciu ložiska-napätia v organizme. Schéma analýzy je dosť jednoduchá. Berúc do úvahu, že elektrická aktivita subkortikálnych štruktúr má veľmi slabú povahu, subkortikál sa doplniteľne aktivizuje pomocou zvukových, elektromagnetických (cez slúchadlá) a zrakových iritátorov. Ako zrakový aktivátor vystupuje konštantná a intenzívna zmena svetelného poľa, na pozadí ktorého sa nachádza skúmaný orgán. Signály, ktoré prichádzajú zo subkortikálnych útvarov sa zosilňujú, transformujú na číselný kód, ktorý je vhodný na prenos do počítača a zobrazujú sa ako body rôznych farieb na konkrétnom zobrazenom skúmanom orgáne. Farba a konfigurácia bodov sa určujú podľa stupeňa intenzity signálu, ktorý prichádza zo subkortikálu, čo v podstate vyjadruje funkčný stav orgánu – zdravotný stav, rôzne stupne funkčného napätia a vyjadruje patologické zmeny. Ďalšia etapa expresu diagnostiky zahŕňa proces stanovenia predpokladanej diagnózy, centrum zápalu, oslabenia...

Základom diagnostiky je porovnanie virtuálneho (počítačového) modelu rôznych nozologických foriem ochorení, ktoré sú uložené v pamäti počítača s reálnou informáciou snímanou z každého konkrétneho pacienta. Programové vybavenie, Imago diagnostika a terapia, umožňuje pozerať na diagnostiku z niekoľkých hľadísk, entropnej analýzy, multifaktorovej (nelineárnej) analýza a tiež pomocou grafov (grafické zobrazenie virtuálneho modelu ochorenia v reálnej informácií, zosnímanej z klienta). Okrem toho program umožňuje analyzovať nielen orgán ako celok na anatomickej, histologickej, elektronickej úrovni a skenujúcej mikroskopie, ale aj jednotlivé ložiská v každom orgáne a typ súvislosti medzi nimi. Takto sa hodnovernosť diagnostiky zabezpečuje minimálne z piatich hľadísk.

Celkovo sa dá povedať, že čím je bližšie informácia zosnímaná z pacienta k virtuálnemu modelu ochorenia, tým je presnejšie a vierohodnejšie stanovená diagnóza. Okrem toho, berúc do úvahy skutočnosť, že štyri zo šiestich svetelných znakov vložených na každý orgán, vyjadrujú jeho funkčný stav, prístrojovo programový diagnostický a liečebný komplex IMAGO SENSITIV  umožňuje stanovovať počiatočné štádiá vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Práve táto skutočnosť umožňuje odborníkovi stanoviť ozdravovací program pre klienta, aby sa zabránilo ďalšiemu rozvoju ochorenia a prechodu do klinického štádia. Z toho vyplýva, že takto sa realizuje prevencia a predchádza sa rozvitiu ochorenia.

Ďalšia etapa expres diagnostiky zahŕňa počítačový výber rôznych prípravkov (alopatických, homeopatických, nutritívnych a parafarmaceutických), ktoré sú zamerané na zníženie tenzie v jednotlivých orgánoch. Tento proces sa tiež realizuje zosnímaním informácie konkrétneho orgánu každého klienta. Ak sa celkový stav orgánu pri prikladaní preparátu zlepšuje, znamená to, že práve tento prípravok s najvyššou účinnosťou môže byť ponúknutý pacientovi. Okrem toho prístrojové a programová vybavenie umožňuje realizovať biorezonančnú korekciu a to, prípravu spektronozód – substancií, ktoré sú nasýtené super slabou elektrickou aktivitou, reverznou elektromagnetickou aktivitou poškodeného orgánu. Treba poznamenať, že vytvoreniu tohto diagnostického komplexu predchádzali dlhoročné výskumy. Ich cieľom bolo po prvé – presne zistiť a lokalizovať subkortikálne štruktúry, ktoré sú zodpovedné za reguláciu činnosti jednotlivých periférnych orgánov, po druhé - stanoviť súvislosti medzi intenzitou signálu, získavaného zo subkortikálu a stupeň zobrazenia patologického procesu v sledovanom orgáne, po tretie – vytvoriť virtuálny model rôznych foriem ochorenia. Okrem toho je do programu zakomponovaný rozsiahly štatistický materiál o rozložení rôznych nozologických foriem ochorení podľa pohlavno vekových skupín obyvateľstva, čo umožňuje prognózovať stav organizmu človeka už pri zadávaní prvotnej informácie a to – pohlavia a veku.

 

Takto, po prvýkrát sa v medicíne objavil programovo prístrojový diagnostický komplex, založený na biolokalizácií, ktorý umožňuje:

1. Diagnostikovať funkčný stav prakticky všetkých fyziologických systémov organizmu v krátkom čase, do 2 hodin.

2. Zisťovať ochorenia v predklinickom štádiu - vhodné aj ako prevencia

3. Zvoliť individuálny program liečby a prevencie ochorení.

4. Poskytovať prvú pomoc pacientovi, bez medikamentózneho vplyvu, použitím programového diagnostického komplexu IMAGO SENSITIV